ADR Utbildningar FÖRARE Grund Tanktransport Klass 1 och 7 APV UTBILDNINGAR Nivå 1 och 2

Vi har lång erfarenhet från transportsektorn och har arbetat inom sjö och vägtransporter mellan åren 1964 - 1987. År 1996 startade vi med APV-utbildningar och år 1998 med ADR-utbildningar. Sedan år 1999 har vi examinerade godkända säkerhetsrådgivare för väg och sjö.  

Läs mer

Säkerhetsrådgivning

Vi hjälper dig med säkerhetsfrågor!

Läs mer

Utbildningar

Vi hjälper dig med utbildning!

Läs mer

Kurstillfällen

Se våra kurstillfällen!

Läs mer