säkerhetsutbildningar


Välkommen till Optimal Assistans Sweden

Farligt godsutbildningar

Säkerhetsrådgivning farligt gods

APV Nivå 1 - 2

Miljöledningssystem ISO 14001

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Första hjälpen och Brandbekämpning

YKB kurser i Uppsala och Vemhån