ADR-kurser 2018

 

 

 

5-6/5 Veddesta Saldogatan 16 

2-3/6 Uppsala MLT Spikgatan 1

25-26/8 Uppsala MLT Spikgatan 1 

Tank 27/8 Klass 1 28/8 Klass 7 29/8 Uppsala MLT Spikgatan 1 

29-30/9 Uppsala MLT Spikgatan 1 

Tank 1/10 Uppsala MLT Spikgatan 1 

27-28/10 Uppsala MLT Spikgatan 1 

Tank 29/10 Uppsala MLT Spikgatan 1 

1-2/12 Uppsala MLT Spikgatan 1 

Tank 3/12

NYTT DATUM FÖR EXAMINATION PÅ TRAFIKVERKET FRAMFLYTTAD TILL 1/3 2019 

OBS alla kurser från och med 1/3 2019 måste tid bokas hos Trafikverkets förarprövarkontor för Examination.

 

MSBs nytt start av ADR prov på Trafikverkets förarprövarkontor från 1 september 2018.

 

Vänligen slå en signal för vidare information 0708 39 28 58 Leffe

 

Kurstider

 

Tider för kurserna start lördag 08:00, lunch 12:00-13:00, avslut ca 17:30.

 

Tider för kurserna start söndag 08:00, lunch 12:00-13:00, avslut ca 17:00.

 

Tanktransport, klass 1 (explosiva ämnen) och klass 7 (radioaktiva ämnen), dessa utbildningar utförs efter behov och önskemål.

 

Hör av er så ska vi se vad vi kan ordna.

 

ADR - innehåll

 

Allmänt ADR, multimodal transport, multilaterala avtal, security, tunnlar, transporthandlingar, märkning, etikettering, risker, skyltning, förpackningar, undantag, utrustningskrav och allmänna säkerhetsregler i ADR. Praktisk utbildning, första hjälpen och handhavande av brandsläckare.

 

Tid 2 dagar ca 21 lektionstimmar x 45 minuter.

 

Förstagångskurser och repetitionskurser görs samtidigt.

 

Repetionsexamensprov 15 frågor. 1)

 

Förstagångsprov 25 frågor (gäller även för dem vars intyg gått ut).1)

1) Från 1/9 gäller 30 frågor hos Trafikverket oavsett första gångs prov eller repititionsprov.

 

För er som är osäkra på när intyget går kontrollera med MSB 077 124 02 40 fråga efter Kerstin Östergren, ni kan även anmäla borttappade ADR intyg där och få ett nytt.Kontakta oss