YKB-kurser 2018

Del 1 = Sparsam Körning

Del 2 = Godstransporter

Del 3 = Lagar och Regler

Del 4 = Ergonomi och Hälsa

Del 5 = Trafiksäkerhet och Kundfokus

Plats för kurserna är MLT AB, Spikgatan 1 Uppsala om inte annat anges.

Datum:

8/9 Del 3 Lagar och Regler

6/10 Del 5 Trafiksäkerhet och Kundfokus Uppsala

12/10 Del 2 Godstransporter

16/10 Del 3 Lagar och Regler

17/10 Del 4 Ergonomi och Hälsa

18/10 Del 2 Godstransporter

27/10 Del 1 Sparsam Körning OBS Plats MLT AB i Gävle Johannesbergsvägen 49  Gävle 

10/11 Del 5 Trafiksäkerhet och Kundfokus

11/11 Del 5 Trafiksäkerhet och Kundfokus

17/11 Del 4 Ergonomi och Hälsa

24/11 Del 1 Sparsam Körning

25/11 Del 5 Trafiksäkerhet och Kundfokus

8/12 Del 1 Sparsam Körning

9/12 Del 5 Trafiksäkerhet och Kundfokus

 

Tid: Kurserna börjar 08:00 och slutar ca. 16:00. Lunch mellan 12:00-13:00.

 Fika, lunch och kursmaterial ingår i kursen.

 

Anmälan till kurser:

Leif Söderman E-mail:leffe@optimalassistans.com

Tel 0708 39 28 58 .

För anmälan eller mera information vänligen kontakta: leffe@ykbutb.se

 

 Kontakta oss